Ikääntyville

Ikääntyminen tulee meitä kaikki vastaan jossain kohtaa elämää. Tällöin tulee erityisesti ajankohtaiseksi turvallinen ja toimiva koti, mikäli siellä haluaa pärjätä mahdollisimman pitkään.

Iän mukana tulevat myös usein erilaiset sairaudet, jotka voivat vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Ikäihmisten turvallisuusriskeihin kuuluvat esimerkiksi kaatumiset, putoamiset sekä muistihäiriöiden aiheuttamat unohdukset ja erehdykset. 

Tarjoan ikäihmisille kodin täysivaltaista järjestelyapua, jossa huomioidaan henkilökohtaisesti tilanne ja tarve, sekä muutetaan kotia yhdessä asukkaan kanssa. Tehdään arjesta mahdollisimman helppo, vaivaton ja onnellinen. 

Luodaan yhdessä turvallinen vanhuus. 

  • Tavarat käden ulottuville, ei kiipeilyä tikkaille.
  • Tarkastetaan sähköturvallisuus.
  • Kodin käyttöturvallisuus: minimoidaan kompastumis- ja liukastumisriskit.
  • Mietitään mahdollisia ja tarpeellisia apuvälineitä.
  • Tarvittaessa toimin mielelläni yhteistyössä omaisten, kotihoidon tai muun vastaavan palveluntarjoajan kanssa.